Op 28 december 2011 is Europese verordening nr. 1227/2012 over de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (ook bekend als REMIT) in werking getreden.

Ten aanzien van de Nederlandse gasproductie wordt bepaalde informatie die relevant is in het kader van deze verordening  gepubliceerd door Gasunie Transport Services (GTS) .

Over de UGS-en is nadere informatie beschikbaar  op de GIE transparancy website .

Voor zover nodig om te voldoen aan REMIT, zal tijdelijke onbeschikbaarheid van bepaalde NAM-installaties via deze site bekendgemaakt worden.  

Starting as of 01-01-2017 NAM will publish a webfeed with REMIT Urgent Market Messages for any unplanned unavailability of the Groningen field, Norg UGS and Grijpskerk UGS as per ACER requirements. Please use an appropriate RSS reader to process the feed. Some basic data will be available in the item tags, readable by readers such as Microsoft Outlook.  Please click here for the NAM UMM RSS feed